ЯАМЛАХ

1. [хуучирсан] Түшмэдийн хурж ёслох, хэрэг шийтгэхээр яамандаа цуглаж хуралдах - Чингэтэл асар удалгүй нэгэн өдөр дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Эмгэн сойвон;


2. Яаманд ажиллах, алба хаших;
3. Ямбалах, хүний их зан гаргаж, дэмий төвөг болох, ажил хэргийг алгуурлан удаашруулах: яамлан суух (ямбалан, их зан гарган дэлгэрэнгүй...