юмны эзэн сумны занги
/ зүйр цэцэн үг /
эрх мэдэл бүхий, эзэн хүн гэсэн санаа