юм сурахад хэцүү мартахад амархан
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм сурахад амар биш гэсэн санаа