атга чимх юм
а. Атгах чимхэх хэмжээний юм; б. [шилжсэн] Бага сага юм