юм мэдэхгүй хүн
а. Мэдлэг туршлагагүй хүн; б. Учир ойлгодоггүй хүн