ЮЛЭР
/ амьтан /

Өндөглөдөг, дэлэнтэй ч хөхгүй, нялх зулзага нь эхийнхээ дэлэнг хошуугаараа шахаж гарсан сүүг нь долоодог, Австрали дэлгэрэнгүй...