ЭРЭМДЭГ

1. Хүний ямар нэгэн эрхтэн дутуу зэмдэг, хэвийн бус - Эрэмдэг болсон энэ охин юу эс бодох вэ? дэлгэрэнгүй... эрэмдэг зэмдэг ~ эрэмдэг зэрэмдэг [хоршоо] (а. Тахир дутуу, бие эрхтний хөгжил дорой байдал; б. Ядарч доройтон, өвчин эмгэгт баригдан ажиллах чадваргүй болсон нь);


2. Өвчинд баригдаж дорой буурай болсон нь - Үгүйдээ эрэмдэг зэрэмдэг болгож хаяна чамайг. Ж.Пүрэв. Гурван дэлгэрэнгүй...

эрэмдэг зэмдэг ~ эрэмдэг зэрэмдэг а. Тахир дутуу, бие эрхтний хөгжил дорой байдал; б. Ядарч доройтон, өвчин эмгэгт баригдан ажиллах чадваргүй болсон нь