ЭРЭГ III:

эрэг муриг (хүний ханшгүй эелдэг биш зантай нь).

Ижил үг:

ЭРЭГ I

ЭРЭГ II