ЭРЭГ I

Гол мөрөн, уул хадны хөвөөнд өнгийж тогтсон ирмэг - Эрэгт мөрний ус үл шавхагдахын ижил, эрдэмт хүний номын мөр эс дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., далайн эрэг (их усны зах хэсэг), эрэг хамгаалах ой (гол мөрний голдрилын усанд илэгдэж нурахаас хамгаалж усны хөвөө дагуулан тарьсан халхавч ой), эргийн тэмдэг (усан онгоцыг элсэн танд газардахаас сэргийлэн эрэг дээр босгосон тусгай тэмдэг), эрэг ганга [хоршоо] (гуу жалга болон газарт өнгийж тогтсон ирмэг), эрэг манхан [хоршоо] (гуу жалга болон газарт өнгийж тогтсон ирмэг болон элсэн овоо), эрэг нураа [хоршоо] (эргийн өмрөн нурсан хэсэг).

далайн эрэг их усны зах хэсэг
эрэг хамгаалах ой гол мөрний голдрилын усанд илэгдэж нурахаас хамгаалж усны хөвөө дагуулан тарьсан халхавч ой
эргийн тэмдэг усан онгоцыг элсэн танд газардахаас сэргийлэн эрэг дээр босгосон тусгай тэмдэг
эрэг ганга гуу жалга болон газарт өнгийж тогтсон ирмэг
эрэг манхан гуу жалга болон газарт өнгийж тогтсон ирмэг болон элсэн овоо
эрэг нураа эргийн өмрөн нурсан хэсэг
Ижил үг:

ЭРЭГ II

ЭРЭГ III: