ЭРЭГДЭХ I

Шураг бүхий хадаас мэтийг мушгиж тогтоох, чангалан бэхлэх мөн гаргах - Сүхбат эрэгдэж сугалж авч болох юм бүгдийг дэлгэрэнгүй.... Н.Банзрагч. Зам., хадаас эрэгдэх (эрэг бүхий хадаасыг ямар нэг зүйлд мушгин эргүүлж тогтоох).

Ижил үг:

ЭРЭГДЭХ II