ЭРИХ

1. Зандан, хас, шүр, сувд зэргийг тодорхой тоогоор хэлхэн маань мэгзэм уншсан тоогоо тэмдэглэх хэрэглэл - Эрих дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., эрих татах (эрихээр мэргэлэх) - Эцэг нь орон дээрээ завилан суугаад эрих татан залбирал үйлдэж байна. Б.Нямаа. Арандалынхан., эрихний бөөр ~ эрихний сүвээ (эрихний хоёр хажуугийн гол дундах том мөхлөг), эрихний хэлхээ (эрихний мөхлөгийг хэлхсэн гоёмсог утас), эрихний хүйс (эрихний толгойн эсрэг талын том мөхлөг), эрихний толгой (эрихний хэлхээсийн хоёр үзүүрийг нийлүүлэн сүвлэж гаргасан том жижиг хоёр мөхлөг);


2. Сувд, шүр зэрэг үнэт эдлэлээр хэлхсэн хүзүү, бугуйн чимэг;
3. Сампингийн мөхлөг.

эрих татах эрихээр мэргэлэх
эрихний бөөр ~ эрихний сүвээ эрихний хоёр хажуугийн гол дундах том мөхлөг
эрихний хэлхээ эрихний мөхлөгийг хэлхсэн гоёмсог утас
эрихний хүйс эрихний толгойн эсрэг талын том мөхлөг
эрихний толгой эрихний хэлхээсийн хоёр үзүүрийг нийлүүлэн сүвлэж гаргасан том жижиг хоёр мөхлөг