эрвэлзэх сэрвэлзэх
эрвэгэр сэрвэгэр юм байн байн хөдлөх