ЭНХРИЙ

Бусдаас илүү хайрлаж, эрхлүүлдэг - Энхрий бага насаа дэмий ганд нь хаямгүй. дэлгэрэнгүй... энхрий хүүхэд (хөл цээрлэж баргийн хүнтэй нүүр учруулдаггүй эрх танхил хүүхэд), энхрий бага нас (эцэг эхийн асрамжид байх балчир үе), эрх энхрий [хоршоо] (а. Бусдаас илүү хайрладаг, маш их хайртай; б. Эрх танхи), энхрий дотно [хоршоо] (бусдаас илүү элэгсэг, ялдам харилцаа бүхий).

энхрий хүүхэд хөл цээрлэж баргийн хүнтэй нүүр учруулдаггүй эрх танхил хүүхэд
энхрий бага нас эцэг эхийн асрамжид байх балчир үе
эрх энхрий а. Бусдаас илүү хайрладаг, маш их хайртай; б. Эрх танхи
энхрий дотно бусдаас илүү элэгсэг, ялдам харилцаа бүхий