ЭНХЭР I

Энхрий: энхэр хүү (энхрий хүү).

Ижил үг:

ЭНХЭР II