ЭНХРЭГ

Энхрий, дотно: энхрэг үг (хайрлан дотночилж сургаж хэлсэн үг), энхрэг сэтгэл (халуун дэлгэрэнгүй...

энхрэг үг хайрлан дотночилж сургаж хэлсэн үг
энхрэг сэтгэл халуун хайрын элэгсэг дотно сэтгэл