ЭНХРЭХ

1. Хүүхэд эцэг эхийн элгэнд толгойгоо нааж эрхлэх - Хүү минь энхрээд байна, аавыгаа санасан юм байлгүй. дэлгэрэнгүй...;


2. Удтал уулзаагүй дотно хүнтэйгээ тэврэлдэн элэгсэх: энхэрч уулзах ~ энхэрч золгох (бие биетэйгээ тэврэлдэн учрах).