энхрий бага нас
эцэг эхийн асрамжид байх балчир үе