ЭЛГЭН III:

элгэн хад (хурц ирмэгтэй хад чулуу).

Ижил үг:

ЭЛГЭН I

ЭЛГЭН II:

ЭЛГЭН