ЭЛДҮҮР I

Арьс шир зэрэг хатуувтар юмыг зөөлөн болгоход хэрэглэдэг мод, төмрөөр хийсэн гар багаж: модон элдүүр дэлгэрэнгүй...

модон элдүүр модоор хийсэн арьс ширийг элдэх багаж
элдүүр нь ханах ажилд нухлагдан сурч хатуужих
элдүүр нь таарах ажил хөдөлмөрт нухлагдан, эрдэм ном үзэж шалгуурт тэнцэх
элдүүрийг нь хангах ажил хөдөлмөрт сурган хатуужуулах
Ижил үг:

ЭЛДҮҮР II