ЭЛДЭВЛЭХ

1. Өрөөл бусдад итгэгдэхийн тулд зүйл зүйлийн арга мэх гаргах - За харин элдэвлэх хүний үгийн шоронд сүлбээтэх дэлгэрэнгүй... Г.Батаа. Онцгой даалгавартан., залилан элдэвлэх (хүнийг хуурахын тул янз янзын зан ааш гаргах);


2. Юмыг янз янз болгон хувиргах, өөрчлөх - Дорж чонын анхаарлыг өөр лүүгээ татах санаатай чоныг элдэвлэж, нөгөө нөхөр нь тонгойн цохиж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., маяглан элдэвлэх (гар хөлөө гозолзуулан янз бүрийн дүр маяг үзүүлэх).

залилан элдэвлэх хүнийг хуурахын тул янз янзын зан ааш гаргах
маяглан элдэвлэх гар хөлөө гозолзуулан янз бүрийн дүр маяг үзүүлэх