ЭЛДЭВЧЛЭХ

Янз янзаар аашлах, элдэв янзын арга мэх сүвэгчлэх, элдэвлэх - Завсар муут идрийн цагт элдэвчлэн бодовч энэ сургаал дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., элдэвчлэн уцаарлах (янз янзын ааш гарган уурлах).