ЭЛДЭВ

Зүйл зүйлийн, янз янзын, төрөл бүрийн - Уул ус зэргийг амьд юм шиг хийж, элдэв гоё будгаар буддаг байж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., элдэв байдал (олон янзын дүрс хэлбэр, янз байдал) - Элдэв байдлыг хянан цэрэг нэг бүрийг бүртгэв. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., элдэв бус (янз янзын юм, зүйл зүйлийн сайн муу юм) - Ингэхлээр элдэв бусын юм бодож зовж суусанд орвол үхэж далд орох минь дээр билээ. В.Шарма. Таван сургамж., элдэв дээд (хэрэгтэй хэрэггүй, янз янзын) - Тэр өвгөн өндөр настайн эрхэнд мунгинаад элдэв дээдийн юм донгосдог болсон. Б.Нямаа. Арандалынхан., элдэв зүйл (олон янз, төрөл бүрийн юм) - Орон нутаг дээгүүр элдэв зүйлийн албадлага, хардлаганууд нэн чангарчээ. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., элдэв туухай [хоршоо] (янз бүрийн) - Дамбий хол ойрын хүн хартай уулзаж элдэв туухайн юмс ярьж, нэг ёсондоо өвлийн бэлтгэл хийж байлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл., элдэв хангай [хоршоо] (янз янзын юм) - Сэтгэл зовох тутам элдэв хангайн муу муухай юм, дээр дээрээс нь нэмэн овоордог юм байна. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., элдэв шалдав [хоршоо] (зүйл зүйлийн, янз янзын, хэрэгтэй хэрэггүй, эсэн бусын) - Гүнжийн сэтгэл элий балай мэт болж, элдэв шалдав эрт дээр өнгөрсөн юм санаанд ор орсоор байв. Б.Ринчен. Гүнж., элдэв эс [хоршоо] (элдэв бусын, эрээвэр хураавар) - Хэрэв хамтралд орвол, элдэв эсийн эрхийг эдлэх болно. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., элдэв янз [хоршоо] (олон янз) - Нэгэн жигтэйхэн явдал хайгуулын ангийнхныг элдэв янзын тааварт оруулжээ. Ж.Дамдин. Миний монгол., *элдвийг нь үзэх (хүн амьтныг янз бүрээр зовоох, ядруулж, зүдрүүлэх) - Эхнэрийнх нь элдвийг нь үзэж доромжлон байжээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил., элдвээр аашлах (зүйл бүрээр аашлах, аяглах), элдвээр оролдох (хүнийг янз янзаар оролдох, гоочлох).

элдэв байдал олон янзын дүрс хэлбэр, янз байдал
элдэв бус янз янзын юм, зүйл зүйлийн сайн муу юм
элдэв дээд хэрэгтэй хэрэггүй, янз янзын
элдэв зүйл олон янз, төрөл бүрийн юм
элдэв туухай янз бүрийн
элдэв хангай янз янзын юм
элдэв шалдав зүйл зүйлийн, янз янзын, хэрэгтэй хэрэггүй, эсэн бусын
элдэв эс элдэв бусын, эрээвэр хураавар
элдэв янз олон янз
элдвийг нь үзэх хүн амьтныг янз бүрээр зовоох, ядруулж, зүдрүүлэх
элдвээр аашлах зүйл бүрээр аашлах, аяглах
элдвээр оролдох хүнийг янз янзаар оролдох, гоочлох