ЭЛЭГРЭХ

Сүү, цус зэрэг шингэн зүйлийг удаан хадгалахад өтгөрч элэг шиг байдалтай болох: тараг элэгрэх дэлгэрэнгүй...