ЭЛГЭН II:
/ ургамал /

элгэн шош (буурцгийн язгуурын эмд ордог модлог ургамал).

Ижил үг:

ЭЛГЭН I

ЭЛГЭН III:

ЭЛГЭН