ЭЖҮҮХЭЙ

Бага хүүхдийг өхөөрдөн энхрийлж, аргадахад хэлэх аялга: эжүүхэй хажуухай [хоршоо] (эгдүүтэй бяцхан, дэлгэрэнгүй...