ЭЗГҮЙ

Хүн амьтангүй зэлүүд, эзэн байхгүй, эзэмших хүнгүй: эзгүй газар (хүн амьтан амьдардаггүй нутаг, харж дэлгэрэнгүй...


2. Түр зуур хүнгүй байгаа үе: эзгүй гэр (а. Хүнгүй гэр; б. Гэрийн эзэн нь байхгүй болсон айл) - Эцгээ дуурайсан хүүтэй болохоор, дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Нар тойрсон зам., эзгүй хойгуур (хүн байхгүй үеэр) - Эзгүй хойгуур нь хүн иржээ. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар.

эзгүй газар хүн амьтан амьдардаггүй нутаг, харж хамгаалах хүнгүй бэлчээр нутаг
эзгүй зэлүүд хүн амьтан амьдардаггүй газар нутаг
эзгүй тал хүн, амьтан эзэмшээгүй газар
эзгүй уул хүн, амьтан байдаггүй
эзгүй гэр а. Хүнгүй гэр; б. Гэрийн эзэн нь байхгүй болсон айл
эзгүй хойгуур хүн байхгүй үеэр