ЭЗЛҮҮЛЭХ

1. Бусдаар эзлэх үйлийг хийлгэх - Кейби тэргүүтэн хотуудыг эзлүүлэхээр ... ахмад ... хөвүүдийг явуулав.дэлгэрэнгүй...


2. Бусдад байр сууриа алдах; эзлэгдэх: суудлаа эзлүүлэх (а. Бусдад өөрийн сууж байсан суудлаа алдах; б. [шилжсэн] Эрх мэдлээ алдах) - дэлгэрэнгүй...