ЭЗЛЭГДЭХ

Бусдын эрхэнд орох - Тариат сумын төв ногоон малгайт Дамдинсүрэнгийн шар цэрэгт эзлэгджээ. дэлгэрэнгүй... эзлэгдсэн газар (харь улсын түрэмгийлэлд өртөн бусдын хараат болсон газар нутаг).