ЭЗГҮЙРЭХ

Харж хандах хүн амьтангүй эл хул болох: байшин эзгүйрэх (байшин сахих хүнгүй болох).