ЭЗДЭХ

Эз дийлэх, эрх мэдлийг хүчирхэн эзлэх: эзэдсэн хүүхэд эцгийн толгойгоор наадах [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...