ЭДЭН I
/ амьтан /

Нурууны хадаас нь зүлгүүрдсэн төмөр мэт нэг зүйл загас.

Ижил үг:

ЭДЭН

ЭДЭН II:

ЭДЭН III: