ЭГЦ

1. Юмны шулуун цэх, эрс байдал: эгц зогсох (цэх зогсох), эгц харах (урдаас нь эрслэн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Зоригтой шударга, шийдэмгий зан чанар: эгц шийдэмгий [хоршоо] (зорьсондоо заавал хүрдэг зан чанар), эгц дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (шантаршгүй зоригтой).

эгц зогсох цэх зогсох
эгц харах урдаас нь эрслэн харах
эгц хугарах хөндлөн тэгш хугарах
эгц шугам шулуун шугам
эгц шийдэмгий зорьсондоо заавал хүрдэг зан чанар
эгц шударга шантаршгүй зоригтой