ЭГЦЛҮҮЛЭХ

1. Юмыг эгц шулуун болгох;


2. Хүнийг зам гажилгүй эгц шулуун явуулах;
3. Хүний өөдөөс эрслэн харуулах.