ЭГЦЭВТЭР

Бага зэрэг эгц: эгцэвтэр хадан хясаа (бага зэрэг эгц байдалтай хадан хясаа).

эгцэвтэр хадан хясаа бага зэрэг эгц байдалтай хадан хясаа