ЭГЧМЭД

1. Нэг эцэг эхээс төрсөн олон охидын дотроос хамгийн ах настай нь;


2. Олон хүний дотроос насаар арай ахмад эмэгтэй.