ЭГШИГЛҮҮЛЭХ

1. Ая хөг гаргуулах: хөгжим эгшиглүүлэх (хөгжим дарж хөг ая гаргах) - Бүжгийн танхимд уяхан дэлгэрэнгүй.... Ч.Чимид. Хавар намар;


2. Үсгийн дүрмийн ёсоор гийгүүлэгч үсэгт эгшиг залгах: гийгүүлэгчийг эгшиглүүлэх (гийгүүлэгч үсгийг амилуулах).