ЭГҮҮЛЭХ

Юмыг буцаах, эргүүлэх: эгүүлэн авчрах (юмыг буцааж авч ирэх) - Өгүүлрүүн ... эгүүлэн хүргэсүгэй дэлгэрэнгүй... Орогсдын ерөөл.