БИНТТЭЙ

Бинт бүхий.

өдөр шөнийн тэнцэл

нарны эгц тусгал экватор дээр шилжих үед дэлхийн бүх газар өдөр шөнө тэнцэх үе