БИО :

био бэлдмэл (хүний болон мал амьтны өвчнийг эмчлэх, оношлох, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар дэлгэрэнгүй...

био бэлдмэл

хүний болон мал амьтны өвчнийг эмчлэх, оношлох, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар амьд бие, бие махбод, түүний эд, эсээс үйлдвэрлэлийн онцгой нөхцөлд гаргаж авсан бүтээгдэхүүн

био комбинат

мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, өвчнийг оношлогч биобэлдмэлийн үйлдвэр

био хими

амьд биетийн химийн найрлага, урвалын тухай салбар ухаан, химийн аргаар биологийн судлагдахууныг судлах ухаан

био химич

био химийн мэргэжилтэн

био хий үхрийн нойтон баас зэргийг исгэн гаргадаг, голлож метанаас тогтсон шатдаг хий