БИОЛОГИЧ

Амьд эс, амьд биес, амьд бүхнийг судалдаг хүн; амьд байгаль судлаач.