БИРАА I
/ амьтан /

Мэлхийн овгийн амьтан, гол усанд өндөгнөөс төрөгч.

Ижил үг:

БИРАА II