БИОЛОГИ

Амьд байгалийг судлах ухаан: биологийн сонсол зүй (амьтны дуу дохиог судлах биологийн салбар ухаан), дэлгэрэнгүй...

биологийн сонсол зүй амьтны дуу дохиог судлах биологийн салбар ухаан
биологийн хичээл амьтан, ургамал судлалын хичээл