ШАЛУУЛАХ II

Шатар тоглоход ноёныг бэрс, морь, тэрэг зэргийн шалаанд оруулах: мориор шалуулах (шатар тоглоход дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАЛУУЛАХ I