ШАЛХАГ I

шалхаг шалхаг хийлгэх (шалхгар юмыг байн байн хөдөлгөх), шалхаг шалхаг хийх (шалхгар дэлгэрэнгүй...

шалхаг шалхаг хийлгэх шалхгар юмыг байн байн хөдөлгөх
шалхаг шалхаг хийх шалхгар юмны байн байн хөдлөх
Ижил үг:

ШАЛХАГ II