ШАЛХАЙХ

Хүн, амьтан хэтэрхий таргалж, гэдэс нь сунаж унжих, шалхгар болох: гэдэс нь шалхайх (гэдэс хэвэл дэлгэрэнгүй...