ШАЛХАС :

шалхас шалхас хийх (шалхгар юмны байн байн хөдлөх).