ШАЛХНАГ

Шалхайж унжсан юм: шалхнаг гэдэстэй үхэр (шалхайж унжсан гэдэстэй үхэр), шалхнаг дэлгэрэнгүй... (шалхайж унжих), *усан шалхнаг болох (бороонд шалхайтал нэвт норох) - Ер нь газар дэлхий тэр чигээрээ усан шалхнаг болсон мэт байлаа. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

шалхнаг гэдэстэй үхэр шалхайж унжсан гэдэстэй үхэр
шалхнаг болох шалхайж унжих
усан шалхнаг болох бороонд шалхайтал нэвт норох