ШАЛЧГАНУУЛАХ

1. Шалчгар юмыг шалчиг шалчиг хөдөлгөх;


2. Ус, намаг, шавартай газраар явж, шалчиг шалчиг хийлгэх;
3. [шилжсэн] Хүний шалчганан дэмий ярих занг нь хөдөлгөх.