ШАЛЧГАНАХ

1. Шалчгар юм шалчиг шалчиг хөдлөх;


2. Ус шавар, намаг бүхий газар явахад шалчиг шалчиг хийх;
3. [шилжсэн] Долигонон нялуун зан гаргах - Чи битгий шалчганаад байгаарай. Яриа.