ШАЛХМАГ

1. Буцламгай цагаанд хүйтэн ус хольж хутган уух идээ;


2. Хэтэрхий усархаг байдалтай болсон юм: шалхмаг болтол чанасан ногоо (ус болтол чанасан ногоо), нүд шалхмаг болтлоо дэлгэрэнгүй... (нүд хөөн хавдах).

шалхмаг болтол чанасан ногоо ус болтол чанасан ногоо
нүд шалхмаг болтлоо хавдах нүд хөөн хавдах